Jeg er klar til at tolke for dig

Min baggrund

Erfaring

Jeg blev uddannet Tegnsprogs - og MHS tolk i 2005, og har igennem de sidste 15 år oparbejdet en stor erfaring med at tolke mange forskellige opgaver.

Mine styrker

Jeg er en habil stemmetolk, og har desuden  stor erfaring med at tolke til og fra engelsk på et højt fagligt niveau. 

Jeg brænder for 

At få kommunikationen til at flyde naturligt, så begge parter i samtalen føler sig trygge og frie, til at sige det de ønsker.

Jeg er

Et udadvendt og smilende menneske, der i rollen som tolk udviser fleksibilitet og blender ind i det miljø, som jeg er en del af.

Jeg tilbyder

Tegnsprogstolkning:
Tolkning mellem dansk tegnsprog og dansk/engelsk talesprog. Tolkning fra norsk/svensk talesprog til dansk tegnsprog.

Tegnstøttet kommunikationstolkning: 
Tolkning mellem tegnstøttet kommunikation og dansk/engelsk. Tolkning fra norsk og svensk talesprog til tegnstøttet kommunikation

Mundhåndsystemtolkning:
Tolkning mellem mundhåndsystem og dansk talesprog.

Opgavetyper du kan bestille tolk til
  • Arbejdspladstolkninger - herunder personalemøder, fester, MUS-samtaler o.a
  • Behandlingsforløb - såsom fysioterapi, lægebesøg, psykolog, og alternativ behandling.
  • Fritidsaktiviteter - fodboldtræning, gymnastik, ridning osv.
  • Kurser - workshops, teambuilding, efter/videreuddannelsesforløb
  • Hospital - undersøgelser, indlæggelser, fødsler, samtale med læge mm.
  • Fester - receptioner, firmafester og familiefester
  • Uddannelsestolkning - HF, gymnasie, universiteter, tekniske skoler o.a.

 
Fra 2018-2021 er jeg en del af konsortiet: "de 7" som leverer tegnsprogstolkning til socialopgaver under DNTM i region Hovedstaden. Så har du brug for tolk til: foredrag, workshops, lægebesøg, fysioterapi o.a. kan du kontakte mig direkte.