Datapolitik

Betingelser

Tavshedspligt

Som Tegnsprogstolk er jeg underlagt tavshedspligt i henhold til Straffelovens paragraf 152

Datapolitik 

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan jeg som selvstændig tegnsprogstolk, behandler og sikrer dine persondata.

Dataansvarlig

Hanne Neerup Griebel
Australiensvej 15, 1th.
2100 Kbh. Ø.
Cvrnr: 35 69 60 91

Formålet med indsamling af dine data

- At jeg kan udføre tolkningen, på det fastsatte tidspunkt og det rette sted.
- At jeg efterfølgende kan fakturere den pågældende myndighed, som kræver påføring af dit cprnr. for at udbetale mig løn.
- At sikre, at jeg kan udføre en professionel tolkning på baggrund af relevant information, som jeg i forbindelse med en tolkeopgave vil forespørge dig om.

Kategorier af personoplysninger

I forbindelse med mit arbejde som tegnsprogstolk, kommer jeg i besiddelse af personoplysninger, som jeg er meget bevidst om, at håndtere på en ansvarlig måde.
De oplysninger jeg kommer i berøring med er: 

- Navn
- Adresse
- Mail
- Telefonnr.
- Cvr.nr.
- Cprnr. (til brug ved fakturering hos offentlige instanser)

Hvor får jeg oplysningerne fra?

Personoplysningerne stammer fra:

- Offentlige instanser
- Borgeren selv
- Myndigheder
- Samarbejdspartnere (tolkefirmaer og selvstændige tolke)

Modtagere af oplysningerne

- Offentlige instanser
- Samarbejdspartnere (ved afvikling/fakturering af en opgave, som afgives til denne part.)
- Myndigheder (ved fakturering)

Behandling og opbevaring af persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevant og tilstrækkelig i forhold til at kunne løse den pågældende tolkeopgave.

Navn og Cprnr. bruges bruges til fakturering. Oplysningerne opbevares i et faktureringssystem, som jeg har en databehandlingsaftale med, og som på den måde lever op til Databeskyttelsesforordningen. Ifølge bogføringsloven gemmes disse oplysninger i 5 år, før det slettes.

Alt anden data om dig, som jeg kommer i besiddelse af slettes, når den ikke længere er nødvendig for mig i forhold til opgaveløsningen. Det vil sige at information som f.eks. oplæg, præsentationer o.a. som bliver sendt til mig i forbindelse med en opgave, slettes når opgaven er afviklet. De ovennævnte informationer behandles fortorligt og videregives kun til en tredie part, hvis du har givet dit samtykke dertil. 
Dataen opbevares sikkert i hendhold til persondataloven, og der foreligger en databehandlingsaftale med de aktører, som i mit system behandler den data jeg har.

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

Jeg kontrollerer, at den data jeg har om dig er rigtig og retvisende. Jeg sørger for at opdatere din persondata løbende. Sker der ændringer i dine oplysninger bedes du kontakte mig pr. mail, så mine oplysninger om dig er opdaterede.

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata. Da jeg har mit eget en-mands firma, er der således ikke nogen andre medarbejdere, som har adgang til dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Du kan anmode om indsigt eller sletning af dine oplysninger, og du har ret til at få begrænset omfanget af dine personoplysninger. Du har ret til at modtage de personoplysninger jeg har noteret i et læsbart format.

Du har ret til at klage til mig direkte eller til datatilsynet.