Priser

Betingelser

Priser 
Grundtakst 1. februar 2020

Zone 1: 650,-
Zone 2: 650,-
Zone 3: 650,-

Zoneinddeling

Zonerne inddeles efter følgende postnumre:

Zone 1: 1000-2670, 2700-2950, 3460, 3500-3520, 3670
Zone 2: 2680-2690, 2960-3450,3480-3490, 3540-3660, 4000-4171, 4293-4390, 4420-4440, 4581, 4600-4690, 4733
Zone 3: 3700-3790, 4200-4291, 4400, 4450-4573, 4583-4593, 4700-4720, 4735-4990

Zonetillæg

Zone 1: 275,-  
Zone 2: 650,- 
Zone 3: 1050,-

Der opkræves et zonetillæg på en time uanset opgavens længde.
Ved Fjerntolkning opkræves der ikke zonetillæg.

Tillæg pr. time

Aften/nat fra kl.17.00-07.00: 86,-
Weekend og Helligdage: 161,-
Krævende opgaver: 135,-

Krævende opgaver er: opgaver med et komplekst fagligt indhold. Det kan f.eks. være kirketolkning, konferencetolkning, og tolkninger til og fra engelsk eller et andet fremmedsprog. Sådanne opgaver kræver ofte to tolke, og vil derfor blive faktureret til dobbelt takst.

Ovenstående priser inkluderer transport, forberedelse og efterbehandling.

Betingelser
Tolketimer:

Der afregnes for minimum 1 time, og dernæst pr. påbegyndte halve time.
Ved overskridelse af den bestilte tid, faktureres der for minimum 30 minutter.

Aflysning:

En opgave skal aflyses 5 hverdage eller tidligere, for at være rettidigt aflyst og der faktureres derfor ikke for opgaven.
Aflyses opgaven efter dette tidspunkt faktureres timeprisen, administrationstillægget, samt et reduceret zonetillæg.

Ved gensalg af den aflyste opgave, opkræves der kun den del af den aflyste opgave, som ikke har kunnet gensælges.

Udeblivelse:

Hvis tolkebrugeren udebliver uden at give besked, venter jeg en halv time, hvorefter jeg forlader stedet og opgaven faktureres til fuld pris.

Sygdom:

I tilfælde af sygdom vil jeg gøre alt hvad jeg kan, for at finde en anden tolk/tolkevirksomhed, som kan dække opgaven. Opkrævning for opgaven vil kun finde sted, såfremt en anden tolkeudbyder kan tage opgaven for mig.

Merudgifter: 

Hvis der er ekstraudgifter forbundet ved tolkningen såsom entreudgifter eller lignende, dækkes disse af tolkebestilleren.