CV

Kurser og anden erfaring

Erfaring

Jeg har nu 15 års erfaring som Tegnsprogstolk, og har igennem årene oparbejdet en bred erfaring med at tolke i mange forskellige sammenhænge.
Jeg har altid interesseret mig for sprog - specielt Engelsk. Jeg har boet et år i Canada, og er flydende i Engelsk tale og skrift. Jeg har tolket engelsk på højt teknisk niveau igennem de sidste 12 år, og synes det er en spændende udfordring.Hvis jeg selv skulle beskrive mine spidskompetencer som tolk er det tolkning til og fra Engelsk, og stemmetolkning.

For mig er det vigtigt, at holde mig opdateret i forhold til kurser og videreuddannelse, så jeg ikke går i stå i mit arbejde. Nedenfor kan du se hvilke kurser jeg har taget igennem årene, og hvor jeg tidligere har arbejdet.

Kurser

Kursus i konstruktiv feedback ( 2020)
Tolkning til og fra Engelsk  (2016, 2017 & 2019)
Uddannelse som business og life-coach (hos Manning Inspire 2019)
Tolkning i psykiatrien ( en-dages kursus 2019)
Persondataloven ( en-dages kursus 2018)
Variationer i dansk tegnsprog (2018)
EFSLI (workshops om tolkning på arbejdspladser, Kroatien 2018)
Amerikansk Tegnsprog (2015)
Eksamineret skrivetolk (pilotprojekt ved Center for Tegnsprog 2012)
Internationale Tegn (2011 & 2012)
EFSLI (Glasgow 2012)
Medicinsk sprogbrug (Center for Tegnsprog 2009)
Stemmetolkning (KC - Center for Tegnsprog 2008)
 

CV

2014: Selvstændig 
2013-2014: Tegnsprogstolken.dk
2012-2013: CFD - Tolkebooking
2009-2012: 12K
2005-2009: Tolkecenter Danmark